ERFGOED, een bron van inspiratie!

Erfgoed is hetgeen wat we in het verleden hebben meegemaakt en in de vorm van gebouwen kunnen doorgeven aan een nieuwe generatie. Ons bouwkundig erfgoed is een belangrijke bron van bezinning en inspiratie voor iedereen. 

Het restaureren, heroriënteren en heruitvinden van bouwkundige erfgoedsites is dan ook iets wat bijna enkel mogelijk is door op lange termijn te denken. Gilen Woonprojecten wil zijn verantwoordelijkheid nemen in het beheren, behouden én heruitvinden van onroerend erfgoed. Meer nog, we zien ons op lange termijn als een sterke partner van het agentschap onroerend erfgoed. 

ERFGOED IN onze portefeuille

Je kan bij ons vandaag al heel wat erfgoed terugvinden:

 • De huidige kantoren, die je voorlopig nog kan bewonderen in de volledig gerestaureerde conventshuizen (1780) in het door Unesco als werelderfgoed aangeduide begijnhof van Sint-Truiden (Sint-Agnes, opgericht 1258).
 • Onze toekomstige kantoren, die zich situeren in Neoclassicistisch herenhuis uit de tweede helft van de 19e eeuw (in Sint-Truiden bekend als het 'Huis Thenaers'). De site wordt omgebouwd tot een bedrijven campus, waarbij deze kolossale woning opnieuw een betekenisvolle invulling krijgt in de stad. 
 • Het Paenhuys in Kozen (Nieuwerkerken), waar we de laatste hand aan de volledige restauratie. Een prachtige lemen vakwerkhoeve (met een kern uit de 1ste helft van de 18e eeuw!) behoud zelfs zijn originele balken. Geen makkelijke opdracht dus, maar met een uniek resultaat. 
 • Huis in neoclassicistische stijl uit 1869 (Jasparlaan 102, Brussel) dat we volledig onder handen namen en in z'n originele staat restaureerden. 
 • Vakwerkhuis uit het derde kwartaal van de 19e eeuw in Brustem-dorp. 
 • Wilderen Manège, naast hoeve Nicolaï, hier gebruiken we de resten van een gesloten hoeve (baksteenbouw) uit midden 19e eeuw. Dit poortgebouw bevindt zich onder een zadeldak met kunstleien en heeft een witgeschilderde, gecementeerde poortomlijsting van de rondboogpoort.
 • Een uniek breedhuis in neoclassicistische stijl (Bilzersteenweg, Tongeren) kreeg van ons een nieuw leven. 

Ook als het voor sommige woningen te laat is om nog te restaureren denken wij steeds binnen het erfgoedkader. We gebruiken steeds de juiste architectuur en materialen.

 • Vakwerkhuis uit de 17e eeuw in Begijnhof 9 werd volledig opnieuw gereconstrueerd.
 • Begijnenwoning en vakwerkhuizen 19e eeuw. Ook deze werden met de juiste materialen opnieuw tot leven gebracht.

In de nabije toekomst

En daar stop het niet, er zijn nog heel wat projecten in het vooruitzicht: 

 • Het godshuis van de Heilige Drievuldigheid in het begijnhof van Sint-Truiden uit de tweede helft 18e eeuw.
 • Het burgerhuis in het Begijnhof van Sint-Truiden. Een breedhuis uit de 17e eeuw.
 • De gesloten hoeve  aan de Langegracht in Hoepertingen uit de eerste helft 17e eeuw.
 • Het klooster van de zusters van het Heilig Graf van Jeruzalem (thans clarissenklooster) Stichting door de Sepulchrijnen in 1539, en nadien de opheffing van het klooster in 1796. Sinds 1851 wordt het betrokken door de clarissen.
 • Het huis Goeyens in de Ridderstraat, Sint-Truiden. Een deels breedhuis (eerste travee), deels diephuis, drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met kunstleien. Afgewolfd boven de tweede en derde travee met classicistische gevelordonnantie uit de tweede helft van de 18e eeuw, met een mogelijk nog oudere kern. 
 • Het voormalige Refugiehuis van de abdij van Herkenrode. Het jaartal 1748 op de sluitsteen van de poort wijst op het bouwjaar van het dak, de poort en de bovenvensters. De kern (benedenvensters) dateert echter uit de eerste helft van de 17e eeuw.
 • Kerkom Molen, een aanhorigheid van het kasteel van Kerkom. Watermolen op de Molenbeek en de zijpuntgevel met een molenrad dat dateert uit 1667.

Meer weten over onze (erfgoed)projecten? contacteer ons hier.