Algemeen: Hamsterhuren:

Had Gilen deze resultaten verwacht?

Door onze jarenlange ervaring in het vastgoed en het contact met de mensen, werden onze vermoedens door de enquête bevestigd.
Toch blijven we het schrijnend vinden dat de cijfers zo hoog zijn.  
We hopen in ieder geval dat we met het hamsterhuren aan zoveel mogelijk mensen een tussenoplossing kunnen bieden.  
Bovendien zien wij hier de mogelijkheid om ons cliënteel te vergroten.