Algemeen: Hamsterhuren:

Het bedrag van de ‘opgespaarde huur’ door de jaren heen, wordt dat geïndexeerd en/of is er sprake van interest/rente?

Bij hamsterhuren worden de effectief betaalde huurgelden van de aankoopprijs in mindering gebracht. 
Het afgesproken bedrag voor eventuele aankoop wordt samen de huur jaarlijks geïndexeerd volgens de gezondheidsindex.
Het huurcontract verloopt volgens de lopende huurwetgeving.