Algemeen: Hamsterhuren:

Kunnen de huurders zelf de duur van de huurperiode kiezen?

Binnen het hamsterhuursysteem kan men levenslang huren en dit volgens de huurwetgeving. 
De aankoopoptie van de woning blijft geldig gedurende een periode van 10 jaar.
Jaarlijk worden de huur en de aankoopprijs geïndexeerd volgens de gezondheidsindex. (Dit is ook de index die gebruikt wordt voor pensioenen en lonen.)
Na 10 jaar verloopt de aankoopoptie en kan er niet meer gekocht worden.